Значення слова добро: ДОБРО – Академічний тлумачний словник української мови – добро — Словник української мови

ДОБРО – Академічний тлумачний словник української мови

ДОБРО, а, сер.

1. Усе позитивне в житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям; благо; протилежне лихо, зло. Добра не жди, Не жди сподіваної волі — Вона заснула: цар Микола її приспав (Тарас Шевченко, II, 1953, 288); [Надія:] Сам ти злиднював, так хай хоч діти добра зазнають (Захар Мороз, П'єси, 1959, 253); — Немає добра без зла, — по-філософському підбив підсумок дід Кияшко (Юрій Збанацький, Єдина, 1959, 135);
//  Добра, корисна справа, вчинок і т. ін. Лагодився Чіпка громаді служити, — збирався добро робити (Панас Мирний, III, 1954, 273); І вже не віриться, що я бувала Недоброю і злою... У цю мить Здаюся я собі чистіш кристала... І хочеться лише добро творить (Любов Забашта, Квіт.., 1960, 34).
♦ Навчати добру [і розуму] кого — виховувати кого-небудь на основі законів справедливості. Доглядала ж [мати] Сама його, сама й навчала Добру і розуму (Тарас Шевченко, II, 1953, 319); Не буде добра з тебе (з мене, з нього і т. ін.) — нічого доброго, порядного не буде з кого-небудь. Ой, казали мені люде, що добра з тебе не буде (Номис, 1864, № 2907); Не доводити (довести) до добра — бути причиною неприємних наслідків. — Горілка до добра не доведе! (Марко Вовчок, VI, 1956, 262); — Ох, Марійко, не доведеш ти мене до добра, — Мірошниченко прикладав велику руку до чола (Михайло Стельмах, II, 1962, 25); Не ждати добра — не надіятися, що хто-небудь зробить щось добре, корисне. — Шкода! не ждати вже нам тепер добра з нашого отамана, — казав Лушня (Панас Мирний, II, 1954, 254); Не з (від) добра — через важкі умови, обставини. Микола промовив: — Та еге ж! Не з добра стали бурлакувать... (Нечуй-Левицький, II, 1956, 205); Не перед добром — що-небудь пророкує якусь небезпеку, загрожує неприємностями. На Христю — як насіло: не було того двору, з якого вона, вийшовши, не кривила хазяїв, не сміялася з подруг.. — Це тобі, Христе, не перед добром. Щось тобі буде таке, — казали дівчата (Панас Мирний, III, 1954, 42); У (в) добрі,

із сл. жити, рости і т. ін. — у сприятливих матеріальних умовах. Пані Тереза жила в теплі та в добрі, ходила, в шовках, як пава (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1959, 36); Щоб йому (їй, їм) добра не було!; Бодай (хай) йому (їй, їм) добра не було (не буде)! — уживається як лайка при вираженні великого незадоволення з приводу чого-небудь. — Рушника і черевики потяг, щоб йому добра не було! Командири помітили, що за старою чотири червоноармійці вели вже й злодія (Олександр Довженко, I, 1958, 192); — Все перевів, все попсував, бодай йому добра не було, дияволу (Юрій Збанацький, Єдина, 1959, 13).

2. у знач. присудк. сл., розм. Про задоволення, яке хто-небудь відчуває від певного становища, певних обставин і т. ін. Добро, у кого є господа, А в тій господі є сестра Чи мати добрая (Тарас Шевченко, II, 1953, 76); — Думаєш, сину, там добро? Думаєш, туди люди йдуть щастя шукати? Ідуть, як уже край прийде.. А в тебе ж є робота (Андрій Головко, II, 1957, 422).

3. Сукупність належних кому-небудь речей, предметів, цінностей і т. ін.; майно. Сини, не змагаючись, спокійно поділились батьківським добром (Нечуй-Левицький, III, 1956, 12); А корабель був повний добра. Було там і золото, й грезет.., а найбільше — бранок для султанського гарему (Петро Панч, Гомон. Україна, 1954, 20); Вверх по Дунаю поспішно відпливали кораблі, навантажені державним добром (Олесь Гончар, III, 1959, 225);  

* Образно. Йому, сердешному, й не снилось.., Що з дому цар його украв Не золото, не серебро, А лучшеє його добро, Його Вірсавію — украв (Тарас Шевченко, II, 1953, 71).

4. ірон. Про щось погане, недоброякісне, незначне і т. ін. — Ото каша! — промовив Микола. — І в Вербівці бідував, а такого добра не їв (Нечуй-Левицький, II, 1956, 208); — Посватав! узяв добро! — шипіла вона з кривим усміхом. —.. Хіба ніхто не знає, що вона й хліба спекти не годна (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 30).

5. у знач. присл. добром, розм., рідко. Без сперечань, за згодою; по-доброму. — Йди, кажу, добром... Може, з тебе ще що буде... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 445); То хлопці-пастухи й вирішили виручити товариша [відібрати в Корнюхи картуза]. Добром не оддає.., вирішили силою (Андрій Головко, II, 1957, 243).

Добро - Значение слова

Добр’о, — а, средний род
1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому-нибудь Не к добру (предвещает дурное;

разговорн.). Сделать много добра людям. Поминать добром (вспоминать с благодарностью, с хорошим чувством). Не делай добра, не увидишь зла (пословица). Добро должно быть с кулаками (афоризм).
2. Имущество, вещи (разговорн.). Чужое добро Накопить добра.
3. О ком-чём-нибудь плохом, негодном (разговорн. пренебрежит.). Такого добра и даром не надо.
• Добро пожаловать приветствие гостю, участникам чего-нибудь, прибывающим куда-нибудь Добро пожаловать в наш город на фестиваль!
Дать (получить) добро на что (разговорн. и специал.) дать (получить) разрешение, согласие. Дать добро на вылет.
От добра добра не ищут пословица: нужно довольствоваться тем хорошим, что уже есть, и не искать лучшего.
II. Добр’о, частица (просторечие). Ладно, хорошо. Добро! Сделаем по-твоему! Потерпи ещё немножко. Добро
III. Добр’о 3: добро бы (б) ДОБРО: добро бы (б) (разговорн.)
1) союз, пускай бы ещё; допустим, что… но (с оттенком неодобрения). Добро бы сам делал, а то всё на других переложил;
2) частица, выражает неодобрение, ироническую оценку при допущении чего-нибудь как возможного в другой ситуации, при других обстоятельствах. И что он из себя строит? Добро бы важная птица!

Примеры использования слова добро в контексте

  •  Привет Том, и добро пожаловать на Татоэба! •  «Добро«, — сказал Пугачев. — Пушкин А. С. Капитанская дочка •  — Добро пожаловать на ВВ-восемьдесят шесть. •  И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. — Пушкин А. С. Капитанская дочка •  Они продолжали идти по стезе порока, не ведая того, какое добро я творю для них в этом далеком мирном селенье.

Значение слова ДОБРЕ. Что такое ДОБРЕ?

 • ДО́БРЕ. Обл. То же, что добро2 (в 1 и 2 знач.). — Добре! — закричал Лушин и помог мне встать. Тургенев, Первая любовь. Он посмотрел кругом, на небо, обложенное низкими зимними облаками, и сказал: — ДобреПогодка будет хорошая. Мамин-Сибиряк, Мать-мачеха.

Источник (печатная версия):

Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова запрессовать (глагол), запрессовали:

Кристально
понятно

Понятно
в общих чертах

Могу только
догадываться

Понятия не имею,
что это

Другое
Пропустить

добро - это... Что такое добро?

[благо]

Морфология: (нет) чего? добра́, чему? добру́, (вижу) что? добро́

, чем? добро́м, о чём? о добре́

1. Добро — это всё хорошее, положительное, направленное на благо.

Добро побеждает зло. | Добро обязательно восторжествует.

2. Если вы говорите, что что-либо не к добру, значит, вы предчувствуете беду, несчастье.

Он зеркало разбил, не к добру это.

3. Вы говорите от добра добра не ищут, когда хотите сказать, что лучше предпочесть существующую ситуацию и не стремиться её изменить.

4. Вы говорите нет худа без добра, если хотите сказать, что в каждой плохой, безнадёжной ситуации можно найти положительную сторону.

Не стоит горевать, нет худа без добра.

5. Добром называют хороший поступок.

Отплатить добром за зло. | Вы мне сделали добро, и я этого не забуду. | Я не видел от людей добра.

6. Добром называют вещи, имущество.

Копить, собирать добро. | Добра наживать. | Он выложил на стол своё добро. | Она продала семейное добро и уехала.

7. Добром иронически называют какую-либо плохую и потому ненужную вещь.

Этого добра и даром не надо. | Такого добра у нас у самих полно.

8. Вы говорите Добро пожаловать!, когда приветствуете гостей, которые пришли к вам, или когда приглашаете людей в гости.

Добро пожаловать! Проходите и будьте как дома. | Добро пожаловать к нам на свадьбу!

9. Если вы даёте добро на что-либо, значит, вы разрешаете делать это; если вы получаете добро на что-либо, значит, вам разрешают делать это.

Администрация даёт добро на строительство спортивного комплекса. | Чтобы провести эксперимент, надо было получить добро у начальника.

10. Если вы просите кого-либо сделать что-либо добром, значит, вы хотите, чтобы он сделал это без принуждения, без применения силы.

Оставь ты её в покое, добром прошу!

[согласие]

1. Вы говорите добро в знак одобрения или согласия.

Добро, поговорю с ним сам.

= хорошо, ладно, так и быть

2. Вы используете слово добро в условных предложениях с частицей «бы».

Добро бы это было вашей тайной. | Добро бы он по делу пришёл.

= если бы

Значение слова «добро»

Добро

  , добрый

  Поминать добром (разг.) - вспоминать с благодарностью, хорошо отзываться о ком-н.

   ► Добром помянуть погибшего друга.

  Не к добру (разг.) - угрожает дурными последствиями.

   ► Его дочки побледнели, чуют - не к добру такое угощение. В. Беляев

  По добру, по здорову - вовремя, прежде чем произошло что-н. неприятное.

   ► Убирайтесь по добру, по здорову.

  Добро пожаловать (торж.) - приветствие гостю.

  Будь добр, будьте добры (разг.) - формула вежливой просьбы.

   ► Она была так добра, что приняла на себя все хлопоты.

  Твоя (его и т.п.) добрая воля (разг.) - как (тебе, ему) угодно.

  По доброй воле - по собственному желанию, без принуждения, добровольно.

   ► Пошел на это по доброй воле.

  Добрый малый (разг.) - человек, отличающийся добрым характером при недалеком уме.

   ► Он был добрый малый,

  Добрый молодец (нар.-поэт.) - молодой человек, удалец (о действующих лицах в песне или сказке).

   ► Добры молодцы и красны девицы.

  Добрые люди (разг.) - кто-то, какие-то люди (о лицах, оказывающих услуги).

   ► Добрые люди показали мне дорогу.

  Люди добрые! (обл. нар.-поэт.) - формула вежливого обращения.

  Всего доброго! (разг.) - пожелание при прощании.

  Чего доброго (разг.) - может случиться (при ожидании чего-н. неприятного).

   ► Чего доброго нас в дороге гроза застигнет.

  Добрый час - счастливое время, момент (употребляется в нек-рых выражениях, восходящих к астрономическим поверьям о предопределенных роком счастливых и несчастных днях, часах).

   ► В добрый час (пожелание благополучия при отправлении в путь или при каком-н. начинании).

   ► Так в добрый час, пойдем. Крылов.

   ► Знать не в добрый час я увидел вас (очи).

   ► В добрый час молвить, в худой помолчать (чтоб не "сглазить"). Поговорка.

   ► Дай бог час, сказал он. Л. Толстой.

   ► Ну, час добрый!

Значение слова «добре» в 4 словарях

существительное

Значение слова добре

Все словариСловарь УшаковаСловарь ОжеговаСловарь ЕфремовойЭнциклопедия Брокгауза и Ефрона

Словарь Ушакова

добре

добре, нареч. (укр.) (обл.). Хорошо, ладно.

Словарь Ожегова

добре

ДОБРЕ, частица (прост.). Ладно, хорошо, добро. Д., пойдём!

Словарь Ефремовой

добре

частица местн.
То же, что: добро (5*).

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

добре

— селение, лежащее верстах в 40 к СВ от Варшавы; памятно по упорному бою, происходившему около него 5 февраля 1831 г. между польским отрядом Скржинецкого (12 батальонов, 4 эскадрона, 12 орудий) и частью правой колонны наступавших к Варшаве русских войск, которыми командовал генерал барон Розен (см. Польская война 1831 года). После 4-часового боя Скржинецкий принужден был отступить, потеряв около 600 человек; у нас выбыло из строя 16 офицеров и 739 нижних чинов.

Добавить свое значение

Цитаты со словом добре

 • Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет — и что есть у него, оно украло.. Фридрих Ницше, "Так говорил Заратустра"
 • Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности.. Дмитрий Мережковский
 • Наши величайшие мгновения, как в добре, так и в зле, когда мы делаем то, чего меньше всего от себя ожидали.. Мария фон Эбнер-Эшенбах

Синонимы к слову добре

 • гот
 • готов
 • готово
 • готовый
 • добро
 • договорились
 • идемте
 • идет
 • иди
 • идите
 • идти
 • идущий
 • идя
 • лад
 • лада

Что такое добро

Автор:
Владимир Мананников

В школах не зря задают сочинение на тему «Что такое добро», ведь еще с юных лет ребенку стоит максимально четко определить для себя это моральное понятие.

Добро ассоциируется со светом, радостью и теплом, с правильным поведением, основанным на любви и заботе. Его основной противник – Зло, связанное с холодом и темнотой, с грехом и негативом.

Что значит «творить добро»

Истинная доброта идет из сердца, а не из головы: человек просто не может поступать иначе. Не зря ее связывают с милосердием. Трудно творить добро рационально, исходя лишь из свода нравственных законов.

Люди, не имеющие внутреннего света, стараются не нарушать правила, не творить зла (не обманывать, не обижать других, не гневаться, не завидовать) и этим довольствуются. Однако стоит понимать, что несотворенное зло – еще не есть добро.

В понимании учащихся (исходя из их школьных сочинений) добро – это бескорыстная помощь другому индивиду.

Открыть дверь и пропустить вперед старушку, помочь девочке донести портфель, налить молоко бездомному котенку, сделать кормушку для птиц, поделиться едой с бедняком…

Словом, это благо, которое мы готовы подарить нуждающемуся человеку или иному живому существу, не требуя взамен ни гроша.

Некоторые люди умеют проявлять доброту особенным образом: безадресно, бескорыстно и повсеместно, как этого требует их светлая натура.

Они организуют благотворительные фонды и приюты для животным, становятся волонтерами и помогают людям, попавшим в трудную ситуацию. Они не пытаются разобраться, кому их добро нужнее, а кто и без него обойдется – спасают всех.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*